412-03 OPIS I DZIAŁANIE
Układ klimatyzacji
UID=G18298
2002.50 Focus

Druk

Układ klimatyzacji posiada kapilarę rdzenia parownika i jest kontrolowany za pomocą wyłącznika niskociśnieniowego. Stosowany jest czynnik chłodzący R134a.

Obieg czynnika chłodzącego

V9110050

Poz.Numer częściOpis
1-

Rdzeń skraplacza

2-

Sprężarka układu klimatyzacji

3-

Zbiornik zasysania

4-

Silnik nadmuchu powietrza

5-

Rdzeń parownika

6-

Dysza rdzenia parownika

7-

Silniczek wentylatora skraplacza

8-

W obwodzie wysokiego ciśnienia gaz jest ciepły i skroplony

9-

W obwodzie niskiego ciśnienia gaz jest zimny i skroplony

10-

W obwodzie niskiego ciśnienia gaz jest zimny i nie skroplony

11-

W obwodzie wysokiego ciśnienia gaz jest ciepły i nie skroplony

Sprężarka układu klimatyzacji (2) napędzana jest przez silnik. Sprężarka zasysa gazowy czynnik chłodzący ze zbiornika zasysania (3) i spręża go. Czynnik chłodzący rozgrzewa się i przechodzi do rdzenia skraplacza (1) pod wysokim ciśnieniem.

Wówczas ciepło jest pochłaniane z czynnika chłodzącego przez powietrze tłoczone przez żeberka chłodzące. Z powodu utraty ciepła czynnik chłodzący przechodzi w stan ciekły i wypływa ze skraplacza.

Kapilara rdzenia parownika (6), która oddziela sprężony czynnik chłodzący od czynnika pod niskim ciśnieniem, znajduje się między skraplaczem a parownikiem (5). Kapilara spowalnia przepływ czynnika chłodzącego ze sprężarki, tak aby ciśnienie rosło w skraplaczu.

Po przejściu przez kapilarę płynny czynnik chłodzący rozszerza się w obwodzie do parownika. W parowniku płynny czynnik chłodzący przechodzi ponownie w stan gazowy, dzięki czemu pochłaniane jest ciepło dostające się do wnętrza pojazdu. Powietrze ulega ochłodzeniu, a wilgoć w nim zawarta oddawana jest do parownika. Strumień czynnika chłodzącego z parownika wpływa do zbiornika zasysania, gdzie jest ponownie sprężany przez sprężarkę.

Układ zabezpiecza wyłącznik wysokociśnieniowy odcinający, zapobiegający uszkodzeniu przez zbyt wysokie ciśnienie (np. w wyniku przepełnienia). Jeżeli ciśnienie przekroczy maksymalną dopuszczalną wartość, wyłącznik wysokociśnieniowy odcinający wyłącza sprężarkę.

Cyklami pracy sprężarki układu klimatyzacji steruje wyłącznik niskociśnieniowy odcinający, zależny od niskiego ciśnienia w zbiorniku zasysania. Wyłącznik niskociśnieniowy odcinający wyłącza sprężarkę na stałe, gdy ciśnienie spadnie poniżej dopuszczalnej wartości (np. w wyniku nieszczelności układu).

Sprężarka układu klimatyzacji o zmiennej objętości Ford FVS 090

E0002127

Poz.Numer częściOpis
1-

Złącze ssące

2-

Złącze ciśnieniowe

3-

Przełącznik termiczny

4-

Złącze sprzęgła układu klimatyzacji

5-

Koło paska napędu ze sprzęgłem układu klimatyzacji